Dr Saeid från docent till entreprenör

Saeid Esmaeilzadeh föddes i Teheran, Iran och flydde till Stockholm, Sverige med sin familj vid 8 års ålder till förorten Husby. Saeid började sin akademiska karriär vid Stockholms universitet där han studerade kemi och religionshistoria, innan han började på forskarstudier vid 21 års ålder. År 2000 försvarade han sin doktorsavhandling: Crystal Chemistry of Manganese Tantalum Oxides och två år senare blev Saeid Sveriges yngsta docent vid 28 års ålder vid samma universitet.

Under 2002 genomförde Esmaeilzadeh ett projekt som gick ut på att studera kristaller baserade på kiselnitrid. I försöken smältes kiselnitrid och tillsatsämnen vid hög temperatur och fick sedan långsamt svalna så att det bildades kristaller ur smältan som uppnår en temperatur på mellan 1 500 till 2 000 grader. En natt hände något oväntat när kylvattnet till ugnen försvann, vilket medförde att ugnen stängdes av.

Det ledde till att keramsmältan istället för att kylas av långsamt, stelnade hastigt. Resultatet blev misslyckat och istället för kristaller fick Esmaeilzadeh en liten gulaktig transparent glasbit.

Femton år av bolagsbygge i nischade branscher

Han upptäckte så småningom att han hade fått ett helt nytt material (silikatglas) med intressanta egenskaper. Efter en tids analys förstod Saeid att han hade lyckats hitta en metod att framställa nitrid-baserade glasmaterial. Det visade sig att dessa material har hög kemisk flexibilitet, att de enkelt förenar sig med andra ämnen som metaller, samtidigt som de är mycket hårdare, har hög värmetålighet, magnetiska egenskaper samt ett brytningsindex som är nästan lika högt som hos diamanter.

Saeid Esmaeilzadeh sökte tillsammans med Ashkan Pouya patent för det nya glasmaterialet som blev grunden för materialutvecklingsföretaget Diamorph AB.

Saeid – med sin bakgrund inom forskning – och Ashkan – med sin bakgrund i näringslivet – grundade därefter Serendipity Group 2004. Bolaget har identifierat, grundat och utvecklat ett antal företag baserat på akademisk forskning.

Serendipity Group har grundat över 15 företag inom medicintekniska produkter, bioteknik, avancerat material, ren teknik och informationsteknik. Dessa företag inkluderar NASDAQ OMX-listade Episurf Medical, ett medicinteknikföretag som designar och tillverkar individuellt anpassade implantat för broskskador i lederna, Diamorph, AB, ett avancerat materialföretag och OrganoClick ett ren teknikföretag som utvecklar miljövänliga kemikalier för behandling av trä och textilier. 

2018 såldes DiaMorph för 1,5 miljarder SEK och i samband med detta grundade Saeid Esmaeilzadeh sitt privata, helägda holdingbolag Dr. Saeid AB. I Dr. Saeid AB har Saeid fyra portföljbolag som tillsammans möjliggör entreprenöriell utveckling i Sverige; Hidden Dreams, Spartacus Capital, Mirovia Group och Centripetal.

Det finns en enorm kraft i individer som jag vill frigöra genom entreprenörskap

- Dr. Saeid Esmaeilzadeh