DiaMorph

DiaMorph är en grupp inom avancerade material med fokus på att förse kunder med avancerade material-lösningar som säkerställer hög prestanda och kvalitet i extremt krävande industriella applikationer och miljöer.

Explore

Hidden Dreams

Hidden Dreams är en entreprenöriell Venture Capital fond som fokuserar på super-tidiga investeringar i egna startups. Hidden Dreams strategi bygger på att lösa dolda problem i näringslivet.

Explore

Spartacus Capital

Spartacus Capital är en entreprenöriell investeringsverksamhet som investerar mellan 5-100 MSEK till affärsidéer och företag som inte har en tydlig väg framåt i dagens investerar-landskap. Vi börjar tillsammans, bygger tillsammans och går ut tillsammans.

Explore

Sdiptech AB

Teknikkoncern med fokus på infrastruktur som tillhandahåller specialiserad teknik, lösningar och tjänster för våra samhällens växande behov av avancerad infrastruktur. Sdiptech ser en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

Explore

XBRANE AB

Patenterad produktion och utveckling av biosimilarer. Xbranes teknik är unik då den kan leda till betydligt lägre produktionskostnader för specifika proteiner. Tekniken möjliggör reglering av produktions-intensiteten för det angivna målproteinet i värd-cellerna.

Explore

Voff Science

Voff är en europeisk koncern som är verksam på premiummarknaden för sällskapsdjur. Vi tror på att mata minimalt bearbetad mat, baserat på färskt kött och grönsaker, för att möjliggöra friska och glada husdjur. Voffs ledning stöder lokal ledning inom strategiska, operativa och finansiella frågor.

Explore

Botello

Hyr ut en del av din tomt till Botello! För att skapa en hållbar framtid krävs det att vi löser grundläggande mänskliga behov. Genom att erbjuda nya sätt att bo kan vi tillsammans minska bostadsbristen och erbjuda hem på befintliga tomter. Alla tjänar på det.

Explore

IRRAS AB

Skapar nödvändig innovation till neurokritisk vård. IRRAS grundades i Sverige 2012 och är ett kommersiellt medicintekniskt företag som fokuserar på att designa, utveckla och kommersialisera innovativa lösningar.

Explore

Novedo

Novedos ambition är att bli ett av Sveriges största bolag inom fastighetsrelaterade tjänster med fokus på underhåll, installation och byggnation. För tillfället sker det ett paradigmskifte i marknaden med pågående konsolideringar inom diverse fokusområden såsom måleri, installation, vvs samt fasad.

Acamp

Grundades försommaren 2020 och är som Airbnb för husbilar och privata markägare. Vi är den första uppstarten i Europa som låter markägare och småföretag utnyttja den enorma, analoga och undermåliga marknaden att hitta en plats att slå läger.

Explore

blq invest

Inte din vanliga investerare. Vi är företagsbyggare med fokus på teknik och innovation. Genom att investera i nystartade företag vill vi vara katalysatorn för tillväxt och innovation. Vi utvecklar företag för att vara lönsamma, innovativa arbetsgivare. Vårt hantverk stavar kompetens, marknad och innovation. Genom idéer, färdigheter och metod vill vi göra våra investeringar fullvärdiga. Det är vårt arv.

Explore

Rebellion Capital

Rebellion är en långsiktig ägare och utvecklare av små och medelstora företag. Vårt mål är att bygga en industrikoncern som består av marknadsledande nischföretag med robusta kassaflöden och hållbar tillväxtpotential.

Explore

Dentalum

Dentalum grundades av erfarna tandläkare, entreprenörer och visionärer som tillsammans vill skapa en helt ny upplevelse inom tandvården. Vi är övertygade om att rätt kultur och arbetsmiljö skapar de förutsättningar som krävs för att leverera den bästa vården och omsorgen till våra patienter.

Explore

Samfastigheter i Norden AB

Samfastigheter hjälper Sveriges kommuner att garantera välfärd för alla genom utveckling och förvaltning av offentliga fastigheter. Samfastigheter letar reda på fastigheter att renovera eller bebygga.

Explore

Sitoo

Idag förväntar sig kunderna en enhetlig upplevelse i butik och online. Den molninbyggda Sitoo-plattformen med sin Retail POS gör omnichannel till en given och förvandlar Unified Commerce till verklighet.

Explore

Tendmill

Tendmill bygger navet för offentlig upphandling inom foodservice genom automatisk artikelmatchning och anbudsskapande, optimerade anbudsstöd och analytics.

Explore

VivoLogica

VivoLogica är en digital plattform för medicinska forskningsinstitutioner. Alltmer strikt medicinsk forskningslagstiftning tvingar forskare att rapportera detaljerade datainsamlingar för att uppfylla kraven. VivoLogica automatiserar denna process för att spara tid för värdeskapande forskning för att rädda liv.

Explore

Dr Saeid AB

Saeid Esmaeilzadehs privata helägda holdingbolag. Dr Saeids uppdrag är att inspirera, hjälpa och bygga strukturer som underlättar entreprenörskap för individer som vill förverkliga sina idéer. Med över femton års erfarenhet av att bygga företag inom olika branscher fokuserar Dr Saeid på att använda sina principer och strukturer för bolagsbyggande.

Explore

Noviral

Noviral är ett bolag som grundades till följd av utbrottet av Covid-19 med visionen att hjälpa svenska bolag att snabbt och tryggt få tillbaka sina anställda till arbetsplatsen.

Explore

Chaintraced

Omdefinierar kvalitetssäkring och spårbarhet. Automatiserad produktöverensstämmelse och spårning. Ge digitala produktcertifikat till dina kunder, tillgängligt säkert 24/7 via ChainTraced-plattformen.

Explore

Episurf

Som en pionjär och branschledande inom individualiserad teknik för behandling av smärtsamma ledskador, gör Episurf Medical något som ingen annan ytbehandling av implantat har gjort. Vi sätter patienten i centrum för skadebedömningen och utformningen av patient-specifika implantat och kirurgiska instrument.

Explore

Denjo Dogs

Denjo Dogs är en global destination för premium hundprodukter. Visionen är att vara världens ledande leverantör av premium hundprodukter som för samman hunden och människan och förbinder dem både genom fysiska föremål och känslor. För att hundar är familj.

Explore

LYVIA

Lyvia Group är en pan-Europeisk företagsgrupp som grundades under 2022 genom en fusion med flera av EHAB:s portföljbolag. Lyvia förvärvar och utvecklar små- och medelstora entreprenörsledda bolag med fokus inom software lösningar och nischade IT-tjänster inom affärskiritska områden. Lyvia har etablerat sin verksamhet på flera Europeiska marknader och har affärsverksamhet i över 8 länder.

Explore

Vivium

Hos Vivium möts vårdgivare och vårdbemanningsbolag tryggt och effektivt. Vivium automatiserar stora delar av dagens manuella processer.

Explore

OrganoClick

Organoclick grundades 2006 baserat på vetenskapliga genombrott i metoder för modifiering av biofibrer vid Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. Företaget har sitt huvudkontor, FoU och produktion i Täby, utanför Stockholm tillsammans med dotterbolaget OrganoWood AB.

Explore

Centripetal Capital

Centripetal Capital är ett venture-fokuserat investmentbolag som investera i möjligheter över olika branscher och faser.

Explore

Eitrium

Eitrium är en diversifierad nordisk koncern som investerar i etablerade produktbolag inom nischade marknader. Vår vision är att skapa den tryggaste hamnen för små och medelstora entreprenörsledda bolag med marknadsledande produkter.

Explore

Workaround

Workaround grundades 2015 som en reaktion på den brist på transparens och användarvänlighet som gjorde det tidskrävande och ineffektivt att hitta, hyra och hyra ut kontor digitalt. Vi var själva på jakt efter kontorslösningar och insåg att de plattformar och processer som erbjöds i vår situation innebar en affärsmöjlighet för den som vill göra detta enklare och bättre.

Explore

Esmaeilzadeh Holding

Esmaeilzadeh Holding fokuserar på att etablera och bygga entreprenörsplattformar. Vi och våra plattformar arbetar tillsammans för att uppnå en kollektiv och stabil tillväxt, både organiskt och genom förvärv eller investeringar.

Explore

Saeid Esmaeilzadeh

Prisbelönad forskare, serie-entreprenör och investerare

Dr Saeid vill hjälpa drivna individer hitta rätt verktyg och miljö för att bygga entreprenöriella företag som gör världen lite bättre. Med över 15 års erfarenhet som entreprenör fortsätter Dr. Saeid att bygga olika strukturer för att möjliggöra innovation och bolagsbyggande.

logotyp vit
1